Obsah stránky

Sbírka

neděle, 13. březen 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané, Oblastní charita Blansko se na náš obecní úřad obrátila s prosbou o šíření informace o uspořádání sbírky humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se nachází v našem regionu. Předmětem sbírky jsou věci uvedené v letáku. Pokud by někdo z Vás chtěl do sbírky přispět a nemá možnost odevzdat potřebné věci na sběrném místě, Obecní úřad Lubě nabízí možnost předání věcí na obecním úřadě v Lubi v době úředních hodin – ve středu 16. 3. 2022 od 18,30 do 19,30 h. Odvoz věcí na sběrné místo zajistí obecní úřad v průběhu čtvrtka.

Text // Lubě


Fotogalerie k článku


Patička stránky