Obsah stránky

Charita Blansko oznamuje

středa, 25. březen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Nabídka služeb charity Blansko

Text // Lubě


Charita Blansko funguje dál i v době karantény

V Charitě Blansko byla z důvodu šíření epidemie COVID-19 zavedena preventivní opatření. Jejich cílem je ochránit klienty, pracovníky charity i veřejnost. Většina služeb nepřerušila provoz, některé služby však mají omezený režim. Aktuální informace, jak Charita Blansko funguje v době karantény najdete na https://blansko.charita.cz/.

Jak vám můžeme aktuálně pomoci

V Charitní poradně nadále poskytujeme bezplatně sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let na čísle 516 411 583 nebo e-mailem poradna.boskovice@blansko.charita.cz. „Našim klientům radíme v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí a v řešení další sociálněprávní problematiky. Nebojte se ani v těchto těžkých dnech obrátit na poradnu telefonicky nebo e-mailem. Jsme tu pro vás,“ vyzývá vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Využít můžete také naše Terénní programy – Spona Společná cesta. Obrátit se na ně můžeme telefonicky na čísle 731 626 173 nebo na e-mailu teren@blansko.charita.cz. V rámci terénních programů můžeme dojet za jednotlivci i rodinami, které se ocitly v situaci, s níž si neumí poradit. Jsme jim nápomocní například při jednání s úřady, s lékaři, s právníky, s exekutory, poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme vyřizovat další osobní záležitosti. Pomoc je pro klienty bezplatná.
Nadále funguje také Krizová pomoc Okno dokořán Blansko, v době karantény je její provoz omezen na terénní formu. Kontaktovat ji můžete na čísle 516 417 351 nebo na e-mailu krizovapomoc@blansko.charita.cz. V krizové pomoci nabízíme pomoc dospělým lidem, kteří právě prožívají situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Může se jednat např. o vážné onemocnění vlastní nebo blízkého člověka, osamělost, domácí násilí nebo jinou traumatizující událost. Prostřednictvím rozhovorů pomůžeme lidem zorientovat se v jejich problémech, poskytujeme jim porozumění a podporu. „V současnosti také nabízíme vyzvednutí léků lidem, kteří nemají možnost si je zajistit jinak,“ doplňuje vedoucí služby Martina Pospíšilová. Pomoc je pro klienty bezplatná.
Lidem, kterým aktuální události prohlubují životní potíže, neorientují se v nařízeních a pokynech vlády nebo jsou sužováni strachem a obavami, je k dispozici také Linka důvěry. Na telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078 mohou lidé nepřetržitě konzultovat obtížné životní situace. Linka se nyní zaměřuje i na problémy, které způsobuje vyhlášení nouzového stavu, karantény a zavádění preventivních opatření k zastavení šíření nemoci COVID-19 kromě řešení zdravotních problémů. Na linku se nově mohou obracet také lidé s nabídkou konkrétní pomoci.
Od pondělí 23. března jsme otevřeli Noclehárnu pro muže Blansko na Starém Blansku v nepřetržitém provozu. Muži bez domova v noclehárně nově pobývají také přes den a opustit ji mohou jen na nezbytné nákupy. „Noclehárnu otvíráme v nepřetržitém provozu z důvodu omezit pohyb našich klientů po Blansku a okolí. Výrazně tak eliminujeme možnost nakažení nebo nahodilého přenosu,“ informuje vedoucí Noclehárny pro muže Jiří Papiž.
V některých službách, ve kterých byl dočasně přerušený provoz, šijeme roušky pro naše klienty a pracovníky. Až pokryjeme naše potřeby, plánujeme roušky distribuovat po celém regionu.
Bližší informace o naší činnosti nejen v době karantény najdete na https://blansko.charita.cz/.

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

 

Patička stránky