Obsah stránky

Svoz odpadu v obci

Poplatky budou vybírány hotově na Obecním úřadě Lubě 28. 2. 2021 od 14. do 15. hodin

  • Poplatek za komunální odpad za rok 2021 je stanoven OZV č. 2/2019 a OZV č. 1/2020 ve výši 500,-Kč/osoba a 500,-kč/rekreační objekt.
  • Poplatek za psa za rok 2021 je stanoven OZV č. 3/2019 ve výši 50,- Kč za prvního psa, 70,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

Forma úhrady poplatků:

  • hotově 28. 2. 2021 od 14 do 15 hodin  na obecním úřadě Lubě,
  • převodem z účtu, číslo účtu: 156648989/0300, pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo evidenční, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet pes např. Petr Novák 3TDO1pes

Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2021.

Termíny svozů odpadů:

  • tuhý domovní odpad – 1x14 dní - sudé úterý
  • plasty – 1x14 dní – sudý čtvrtek
  • papír – 1x14 dní – sudé pondělí
  2019 2020 2021 2022
směsný odpad 27896kg      
sklo 1416kg      
plasty 1702kg      
velkoobjemový odpad 1800kg      
nebezpečný odpad 261kg      
příspěvek EKO-KOM        

 

 

 

 

 

 

 

Svoz odpadu v obci

Název Typ
2015 - Osvědčení o úspoře emisi pdf pdf
2017 - Osvědčení o úspoře emisí pdf pdf
2018 - Osvědčení o úspoře emisí pdf pdf

Patička stránky