Obsah stránky

Programová dotace

Obec Lubě na svém Zasedánání zastupitelstva dne 3. 2. 2020 vyhlásila a schválila usnesením č. 3/0302/2020 pravidla pro přidělení programové dotace, dle  zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.
 
Zveřejnění 10. 2. 2020, o dotaci lze žádat od 25. 3. 2020 do 20.12. 2020.
 
Zdůvodnění:

Příspěvek na vývoz jímky nebo ČOV – vzhledem ke kvalitě vody v potoce a absenci splaškové kanalizace v obci, bylo navrženo pro motivaci obyvatel k pravidelné údržbě septiků a ČOV, poskytovat občanům programovou dotaci na vyvezení jímky nebo ČOV, certifikovanou společností oprávněnou nakládat se splaškovými vodami. Dotace bude poskytnuta po předložení daňového dokladu za tuto službu. 

 

Pravidla o přidělení programové dotace na vývoz jímky nebo ČOV  u rodinných a rekreačních domů v katastru obce Lubě:

Poskytnutá programová dotace se stanoví maximálně na výši 500,-Kč jedenkrát ročně na rodinný nebo rekreační dům. Příjemce předloží originál dokladu o odvozu splaškové vody včetně stočného v roce 2020. Kopie originálu bude přiložena jako příloha č. 1 ke smlouvě. Pokud částka na dokladu nedosáhne hodnoty 500,-Kč, bude dotace snížena na částku uvedenou na dokladu. Příjemce musí být vlastník, alespoň části rodinného nebo rekreačního domu v obci Lubě. Peněžní prostředky budou proplaceny hotově na pokladně obce Lubě po předložení podepsané Smlouvy o poskytnutí programové dotace na vývozu jímky  v katastru obce Lubě.

Programová dotace

Od Do Název Typ
10.02.2020 31.12.2020 Žádost o programovou dotaci 2020 docx docx
10.02.2020 31.12.2020 Smlouva Programová dotace 2020 docx docx

Patička stránky