Obsah stránky

Německá dálnice

Německá dálnice měla vést jižně od naší obce.

Přípravou stavby této dálnice je pověřen Ing. Dr. H. Lorenz, který pro překonání těchto dvou údolí navrhuje technické řešení, na území dnešní České republiky dodnes nevídané v takovém rozsahu. I kvůli uchování skalního útvaru "Krkatá baba", která stojí přesně ve středu trasy a byla by tak buď zničena, či "utopena" těsně pod obloukem mostu, jsou dálniční vozovky v délce dvou kilometrů vedeny odděleně. Pro každý jízdní směr má být vybudováno samostatné těleso.Osy samotných tělese od sebe vzdálí dokonce až na 100m a mají být vedeny v různých úrovních. I vlastní mosty mají mít velice zvláštní konstrukci. Každý most je projektován samostatně jako železobetonový obloukový a rozpětí hlavního oblouku je rovno ½ výšky oblouku. Výška nejvyššího z mostů má být 56 metrů. Skalní útvar " Krkatá baba" se má nacházet uprostřed mezi těmito mosty. 

V katastru obce Lubě, asi 300-400 metrů před mostem je dokonce navržena velká jednostranná odpočívka pro směr Vratislav –Vídeň. Na odpočívce má být zřízena čerpací stanice pohonných hmot, restaurace a hotel. Od odpočívky měl být také nad hranou údolí postaven dlouhý chodníček až k vyhlídkové terase, která měla vzniknout přímo u mostu a ze které by bylo možno zhlédnout monumentální konstrukce obou mostů přes údolí říčky Lubě. Velká odpočívka pro opačný směr jízdy Vídeň - Vratislav je plánována až v katastru obce Malhostovice.

Stavba dálnice je zahájena 11.4.1939. Na stavbě dálnice se pracuje až do 30.4.1942, kdy je stavba dálnice pro narůstající problémy válečného hospodářství zastavena. Bohužel, vlastní stavba mostů nebyla až na přípravné a zemní práce vůbec zahájena.

Do dnešní doby se na severním předmostí plánovaných mostů dochovaly pouze pozůstatky staveniště a zemní práce na samostatných tělesech. Dále cca 50 metrů dlouhé základy pojezdů pro kabelový jeřáb, které se taktéž nacházejí na jižním předmostí.

Patička stránky