Obsah stránky

Směsný odpad

Svozový den komunálního odpadu (popelnic) je sudé  úterý. 

Pokud nebude v hlášení obecního úřadu uvedeno jinak.
 
 
Poplatek za komunální odpad za rok 2023 je stanoven OZV č.  1/2021 ve výši 600,-Kč/osoba a 600,-Kč/rekreační objekt.

OZV č. 3/2019
Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 70,-Kč za druhého a každého dalšího psa.


Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2023.

Forma úhrady poplatků:

  • hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na pokladně obce u p. Koupé
  • převodem z účtu - číslo účtu obce: 156648989/0300, pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo evidenční, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů

Patička stránky