Obsah stránky

Obecní úřad

    I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lubě

 

Obecní úřad Lubě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Lubě

 

Místo konání: Obec Lubě – na obecním úřadě, Lubě č. p. 15

Doba konání: 7. 11. 2021 od 19.30

 

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), schválení programu

 2. Rozpočet na rok 2023

 3. Inventarizace

 4. Kácení dřevin, výsadba nových stromů

 5. Informace Obecního úřadu Lubě 

 • lesní práce 

 • poplatky dle OZV

 • Mikulášské hemžení, občasník

 • údržba velkých stromů v obci 

 • zazimování objektů, servis strojů

 • finanční výbor

 • různé

 

V obci Lubě, dne 31.10.2022

 

                       Bc. Nikola Sekaninová starostka obce Lubě                                     


 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky dne: 31. 10. 2021              

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Patička stránky