Obsah stránky

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště se nachází na okraji obce a nabízíme je ke krátkodobým pronájmům všem zájemcům z Lubě a okolí.

Cena pronájmu:

 • Pro občany z trvalým pobytem v obci Lubě – zdarma
 • Pro občany vlastnící v obci Lubě rekreační objekt – zdarma
 • Ostatní 50,- Kč/1 hod

Klíče od hřiště má správce hřiště  p. Opavské a starostky, tel. 732 932 605. Lze sjednat i pravidelný pronájem, případně rezervaci, platba předem.

Provozní řád hřiště

 1. Zájemci o pronájem si vyzvednou klíče od hřiště u správce hřiště, případně jeho zástupce, před započetím sportovní činnosti. Klíč je nepřenosný a po ukončení doby pronájmu jej vrátí zpět správci. Nájem za hřiště bude uhrazen správci hřiště.
 2. Nájemce zodpovídá za dodržování provozních a bezpečnostních pravidel v průběhu sportovní činnosti na hřišti, za dodržení dohodnuté doby využití a po skončení každé návštěvy hřiště za úklid areálu a jeho opětovné uzamčení. U dětí mladších 15 let přebírají zodpovědnost rodiče.  
 3. Vstup na hřiště je povolen jen za účelem provozování sportovních her a na vlastní nebezpečí.
 4. Je zakázáno přelézat ploty a vstupovat do areálu jinak než brankou.
 5. V celém areálu je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholických nápojů a žvýkaček.
 6. Je přísně zakázáno jezdit po umělém povrchu hřiště na kole nebo na kolečkových bruslích.
 7. Je zakázáno vodit psy do celého areálu.
 8. Je zakázáno nosit na hřiště nápoje ve skleněných lahvích.
 9. Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží koše.
 10. Každý návštěvník, který způsobí na hřišti škodu je povinen zaplatit, případně zajistit opravu.
 11. Vstup na hřiště je povolen jen ve sportovní obuvi - je zakázáno používat kopačky s plastovými kolíky.
 12. Každý návštěvník se seznámí před započetím sportovní činnosti s pravidly využívání hřiště a zavazuje se veškerá pravidla a řád dodržovat.

Patička stránky