Obsah stránky

Krkatá baba

Asi 30 km severně od Brna protéká říčka Lubě hlubokým údolím, které střeží od dávných dob "Krkatá bába", dle jedné z pověstí krásná, ale zrádná nevěsta, zakletá ve skálu. První zmínky o Krkaté bábě najdeme dokonce již v zakládací listině Opatovického kláštera z roku 1073. Tyto skalní útvary, geomorfologicky velice cenné a zajímavé, vystupují ze skalního podloží červených permských slepenců. V roce 1977 byla lokalita vyhlášena státní přírodní rezervací , nyní je přírodní památkou .

Své jméno dostala jedna ze skalních věží podle svého tvaru, připomínající hlavu na dlouhém krku. Hlava je vysoká okolo 2,5 metru a vznikla postupnou erozí, protože slepenec v oblasti krku nebyl tak soudržný a zvětral. Maloplošné chráněné území se však nevztahuje pouze na skály, ale i vegetaci a živočichy, vyskytující se v lokalitě

Jedna z místních pověstí praví, že zde za dávných časů žila stařena, která se živila sběrem bylin a pastvou dobytka. Když časem přišla do údolí jiná žena, která stejně jako stařena vládla mocí kouzel, zachtělo se i jí pásti zde dobytek. Nakonec se obě rivalky při jedné z potyček vzájemně zaklely v mohutnou skálu a dobytek protivnice v malé skalky. Stařenčino kouzlo však bylo mocnější a proto jen ona, se svým dlouhým krkem a se svým stádem zůstala ve tvaru skály navždy. Dodnes tak stále střeží své stádo, pasoucí se po svazích údolí. Druhá zkamenělá žena se rozpadla a z její skály zůstalo jen kamení. Jiná pověst však naopak vypráví o začarované svatbě, na které kdosi nevěstu i s hosty proklel ve skálu.

Tato čarovná skála i celé romantické údolí říčky Lubě nebylo naštěstí lhostejné  projektantům dálnice, která se tudy začala stavět na jaře roku 1939. Neboť trasa dálnice téměř přesně přetínala Krkatou bábu a pohledy se shora do údolí jsou kouzelné, navrhli projektanti vést dálnici nepřirozeně tak, že jednotlivé jízdní směry od sebe oddělili a pro každý směr začaly být budovány samostatné mosty. Tím pádem byla Krkatá bába zachráněna před zničením a pokud by nebyla stržena, ocitla by se přímo pod betonovými oblouky širokého mostu. K výhledu do údolí měla sloužit vyhlídková terasa, ke které měl být postaven chodníček od dálniční odpočívky co měla být asi 300 metrů od mostu.

Ke Krkaté bábě vede údolím podél říčky Lubě polní cesta z obce Lubě do Skaličky.

Patička stránky